Tuesday, March 7, 2017

čatár Gustav

čatár Gustav, *1927, sl. lékař, para- déšský politik; 1972 — 73 prmí prez. zitolog; prof. univ. v Bratislavě; člen Bangíadéšské lid. rep., od 1975 min. kor. SAV (1977). Zabývá se problémy zahr. věcí.

No comments:

Post a Comment