Monday, March 6, 2017

2. met. viz vlhkost

2. met. viz vlhkost, deficit odtoku, rozdíl mezi srážkovou výškou (výška sloupce atmosférických srážek v mm) a měřeným průtokem povrchového toku, odvodňujícího určité vymezené území, defilé [fr.] viz přehlídka.

No comments:

Post a Comment