Sunday, March 5, 2017

Braniborsko

Braniborsko, hist. území ve stř. části NDR; na konci pravěku osídleno Semnony, od 7.st. Polabskými Slovany (Stodorany); od lO.st. objektem expanze saských feudálů, spojené s germanizací a zdůvodňované bojem proti pohanství; zakládání marek a biskupství Jindřichem I. a Otou I. (markrabí Gero, biskupství v Braniboři); od 1134 se na ovládnutém území vytváři feud. panství Askánců markrabstvi B. (zakl. Albrecht I. Medvěd), které se rozšířilo až za Odru (Nová marka); od 1257 kurfiřství; po vymřeni Askánců získali B. 1323 Wittelsbachové, 1373 je koupil Karel IV. a přičlenil k české koruně, 1415 je převedl Zikmund I. jako říšské léno na Hohen-zoHerny; 1539 provedena sekularizace; 1815 prohlášeno za provincii Pruska. Braniboř viz Brandenburg an der Havel.

No comments:

Post a Comment