Saturday, March 4, 2017

Botswana

Botswana [-cv-j. Republika Botswana, angl. Republic of Botswana - stát ve vnitrozemí již. Afriky, člen brit. Společenství, 600 372 km2, 710000 obyv. (hl. Bečuánci, Mašonové a Křováci); většina vyznává primitivní formy náb., část se hlásí ke kř. (protestanti). Úřední jaz. angličtina, mluví se jaz. setswana. Hl.m. Gaborone. - Větší část územi vyplňují rozsáhlé bezodtoké pánve se slanisky (Makarikari, Okavango) a písečná poušť Kalahari. Stálé ř. tečou jen při hranicích (Limpopo, Kwando); nedostatek vody je hl. problémem B., neboť srážky činí roč. jen 250 — 700 mm. Podnebí je suché vnitrozemské. Savany přecházejí na S v opadavé savanové lesy, na JV v polo-poušť až poušť. Zvířenu zastupují zebry', antilopy, pštrosi, gazely, žirafy. — Hl. hosp. odvětví je prům. těžební (diamanty, kamenné uhlí, rudy manganu, niklu, mědi; azbest a síra); chov skotu, ovci a koz, pěstuji se luštěniny, proso a kukuřice. Jediná žel. při vých. hranicích má převážné tranzitní význam. Vývoz masa a kůží, diamantů, rud barevných kovů; dovoz strojního zařízení a jiných prům. výrobků. Měna: 1 pula = 100 thebe. — Zákonodárnou moc má prez. (je též předsedou vlády) a Nár. shromáždění, výkonnou vláda. Polit, strany: Dem. strana B. (vládnoucí), Lid. strana B.,

No comments:

Post a Comment